Wi-fi b? t?i H?n Qu?c
Wi-fi b? t?i H?n Qu?c B?ng gi?

Wi-fi b? t?i H?n Qu?c Thi?t b? ph?t ??t ph?ng

Chọn lịch trình

Chọn lịch trình

Incheon International Airport 1Terminal
24 Hours (365 days)

* Chi phí thất thoát, hỏng hóc thiết bị cho thuê sẽ thanh toán sau .
* Chỉ tiếp nhận/hoàn trả được thiết bị khi điền chính xác ngày tháng/thời gian nhập/xuất cảnh.
* Thời gian cho thuê thiết bị : là thời gian từ khi nhập cảnh cho đến khi xuất cảnh.
* The airport operation hours are based on Korea standard time. Pick-up is unavailable when the airport is not in operation. (Please check the clock on the right side)
* Please return the device before departure procedures.
(After the check-in procedure, you must return it using international parcel services such as EMS or DHL, and the cost of the international parcel service and the additional rent up to the date of arrival will be borne by the customer.)

Chọn ngày


  • KOREA Wi-Fi Take out


  • Battery đi kèm

Thông tin người sử dụng

Thông tin người sử dụng
- - - -

* Thông tin đặt chỗ gửi qua địa chỉ Mail. Yêu cầu bắt buộc đăng kí thông tin chính xác

※ Để sử dụng dịch vụ, hãy đọc kĩ thông tin hướng dẫn tiếp nhận và xử lý thông tin cá nhân về điều khoản sử dụng dưới đây và đồng ý

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và điều khoản sử dụng Thông tin người sử dụng
Nhất định phải đọc!!
* Không hoàn lại chi phí đặt cọc trong trường hợp xuất cảnh sớm hơn dự định.
* Tính thuế riêng với phần chi phí thanh toán trong trường hợp thất thoát, mất cắp, hỏng hóc thiết bị
* Phải đặt trước 5~6 ngày trước khi nhập cảnh để việc chuẩn bị thiết bị được tốt nhất.
* Có thể không cho mướn nếu không còn tồn kho
* Trường hợp hủy đặt trước cho không còn tồn kho, chúng tôi sẽ hoàn trả quý khách toàn bộ chi phí đặt cọc .
* Kiểm tra thông tin đặt cọc và có thể gửi yêu cầu sửa qua Mail trước khi đặt trước được thanh toán chính thức
* Vấn đề phát sinh do không kiểm tra thông tin đặt trước sau khi hoàn thành thanh toán là trách nhiệm của khách hàng (hoàn thành bố trí thiết bị) .
* Khi tiếp nhận thiết bị tại sân bay nhập cảnh, cần phải có Voucher đặt trước đã được duyệt( có thể sử dụng Mail xác nhận đặt trước như là môt Voucher)
* Nội dung tiếp nhận đặt chỗ sẽ được gửi qua mail và sau khi hoàn thành thanh toán, chuẩn bị thiết bị thư thông báo( Voucher) đặt trước hoàn thành sẽ được gửi đến khách hàng > * Việc hủy đặt trước có thể thực hiện qua mail sau khi bước tiếp nhận, nhưng không được hủy sau khi đã hoàn thành đặt trước
* Việc hoàn trả thiết bị chậm so với hạn hoàn trả dù do bất cứ lý do nào sẽ bị xử lý dừng dịch vụ và xử lý mất cắp thiết bị, do đó cần liên lạc trung tâm khách hàng trước khi vượt quá hạn hoàn trả
C?u h?i c?a Wi-fi b? t?i H?n Qu?c
Wi-Fi Take outCommonWi-fi b? t?i H?n Qu?c Trung t?m roaming
Wi-fi b? t?i H?n Qu?c Trung t?m kh?ch h?ng

Seoul, Republic of Korea

language